เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

“ยูนิไลฟ์” ส่งมอบองค์ความรู้การปลูกมันสำปะหลังคุณภาพต้นแบบแก่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


คุณเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมงาน“ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง” จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตมันสำปะหลังและส่งมอบเล่มสรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกมันสำปะหลังคุณภาพต้นแบบ จำนวน 18  แปลง 18  อำเภอ จังหวัดนครราชสีมา ในนามของคณะทำงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกร โครงการโคราชโมเดล ให้กับคุณโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา


วิธีสั่งของออนไลน์