เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ยูนิไลฟ์แชลแนล & สื่อต่างๆ
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคม 2558 ดูทั้งหมด
  • “ยูนิไลฟ์” ส่งมอบองค์ความรู้การปลูกมันสำปะหลังคุณภาพต้นแบบแก่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
    คุณเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล เข้าร่วมงาน“ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง”
  • งานหนึ่งใจให้อาชีพ ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
    คุณปราณี พุทธิพิพัฒน์ขจร ประธานกรรมการบริหารบริษัท เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  • “ยูนิไลฟ์” ร่วมกับ TDSA ส่งมอบความสุข “บ้านเด็กอ่อนในสลัมฯ”
    คุณนิตยา มงคลธรรมากุล และคณะผู้บริหารสมาคมการขายตรงไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2558 ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ "มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม"

วิธีสั่งของออนไลน์