เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ยูนิไลฟ์แชลแนล & สื่อต่างๆ
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคม 2560 ดูทั้งหมด
 • ยูนิไลฟ์…บริจาคเงินสบทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช
  คุณนิตยา มงคลธรรมากุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทยูนิไลฟ์ฯ ร่วมบริจาคเงินสบทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช
 • ยูนิไลฟ์…ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
  คุณนิตยา มงคลธรรมากุล พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภคพร้อมเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
 • ยูนิไลฟ์… ร่วมกับโรงเรียน สอนเทคนิคการปลูกข้าวมืออาชีพเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
  ร่วมกับโรงเรียน สอนเทคนิคการปลูกข้าวมืออาชีพเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 • ยูนิไลฟ์…..ช่วยสนับสนุนข้าวหอมมะลิชาวนาไทย
  คุณเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล มอบหมายให้ คุณสุขปัญญา พุทธิพิพัฒน์ขจร เป็นตัวแทน รับมอบข้าวหอมมะลิ จำนวน 3,000 กิโลกรัม

วิธีสั่งของออนไลน์