เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!

มันสำปะหลัง

การเตรียมท่อนพันธุ์

มันสำปะหลัง-การบำรุงดูแล1

การปลูกและการใส่ปุ๋ยรองพื้น

มันสำปะหลัง-การบำรุงดูแล-การปลูก

ระยะเร่งการเจริญเติบโต (หลังปลูก 1-2 เดือน)

มันสำปะหลัง-การบำรุงรักษา-ระยะเร่งการเจริญเติบโต

ระยะกระตุ้นการลงหัว (อายุ 3-4 เดือน)

มันสำปะหลัง-การบำรุงดูแล-ระยะกระตุ้นการลงหัว

ระยะขยายหัว สะสมแป้ง (อายุ4-5 เดือน)

มันสำปะหลัง-การบำรุงดูแล-ระยะขยายหัว

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว (อายุ7-8 เดือน)

มันสำปะหลัง-การบำรุงดูแล-ระยะก่อนเก็บเกี่ยว

คุมก่อนวัชพืชงอก

007002_2

กำจัดวัชพืชหลังงอก - 3 เดือน

007002_3

กำจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูก

007002_4

โรคใบด่าง

007003_2

โรคใบไหม้

007003_4

โรคใบจุด

007003_6

โรคแอนแทรคโนส

007003_9

โรคหัวเน่า

007003_12

ไรแดง

007004_2

เพลี้ยแป้ง

007004_6

แมลงหวี่ขาวยาสูบ

007004_11

คุณสุททร เชื้อสิงห์

007005_2

คุณไกรษร นาโสก

007005_3

คุณเซี่ยใหงษ์ ศรีสุทธิสัมพันธ์

007005_5

คุณอภิชาติ แก้วจันทะ

007005_8

คุณปั่น คุดแจ่ม

007005_11

คุณทวี ดอนทองหา

007005_14

วิธีสั่งของออนไลน์