เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!

การเตรียมท่อนพันธุ์

007001_3
007001_4
007001_5

การเตรียมท่อนพันธุ์

1. ท่อนพันธุ์ปลูกควรมีอายุ 8-12 เดือน คัดท่อนพันธุ์ต้องสะอาดไม่มีโรคและแมลงทำลาย และไม่ควรใช้ท่อนพันธุ์ไว้นานเกิน 30 วัน วันหลังตัดต้น

2. แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกหรือฉีดพ่นหลังปักท่อนพันธุ์ เพื่อเร่งการงอกของรากมันสำปะหลัง กระตุ้นการแตกใบอ่อน พร้อมป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยที่ติดมากับท่อนพันธุ์

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

     สูตร 1     คัพเวอร์กรีน 50 ซีซี + ซีวิว 300 ซีซี + เท็นสตาร์ 100 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

คัพเวอร์กรีน 500 ซีซี

คัพเวอร์กรีน : ปรับสภาพน้ำ  เพิ่มการดูดซึมสาร ลดการสูญเสีย

ซีวิว 500 ซีซี

ซีวิว : สาหร่ายเข้มข้นกระตุ้นการเจริญเติบโต เพิ่มการงอกของตายอด ช่วยเพิ่มการพัฒนาราก มันสำปะหลังจะโตเร็วและทนต่อสภาพแวดล้อม

เท็นสตาร์ 100 ซีซี

เท็นสตาร์ : กลุ่ม 4 สารดูดซึม เคลื่อนย้ายได้ในพืช กำจัดเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธ์ มีความปลอดภัยสูง

     สูตร 2     คัพเวอร์กรีน 50 ซีซี + ซีวิว 300 ซีซี + ไอมิด้า 16 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

คัพเวอร์กรีน 500 ซีซี

คัพเวอร์กรีน : ปรับสภาพน้ำ  เพิ่มการดูดซึมสาร ลดการสูญเสีย

ซีวิว 500 ซีซี

ซีวิว : สาหร่ายเข้มข้นกระตุ้นการเจริญเติบโต เพิ่มการงอกของตายอด ช่วยเพิ่มการพัฒนาราก มันสำปะหลังจะโตเร็วและทนต่อสภาพแวดล้อม

ไอมิด้า 100 กรัม

ไอมิด้า : กลุ่ม 4 สารดูดซึม กำจัดแมลงปากดูดเช่นเพลี้ยแป้ง ได้ชัดเจน ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน


วิธีสั่งของออนไลน์