เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!

พริก

แช่เมล็ดพันธุ์

005001_37

รองพื้นก่อนปลูก

005001_3

ก่อนย้ายปลูก

005001_5

ระยะเร่งโต

005001_9

ระยะสะสมอาหาร

005001_16

ระยะติดผล

005001_21

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว

005001_29

ระยะฟื้นต้น

005001_34

คุมวัชพืชก่อนปลูก

005002_2

กำจัดวัชพืชใบแคบ

005002_4

กำจัดวัชพืชระหว่างร่อง

005002_7

โรคใบจุดตากบ

005003_2

ราหนวดแมว

005003_6

โรคเหี่ยวเหลือง

005003_11

โรคเหี่ยวเขียว

005003_16

โรคกุ้งแห้งเทียม

005003_20

โรคกุ้งแห้ง

005003_24

โรครากปม

005003_29

โรคเกิดจากไวรัส

005003_31

เพลี้ยไฟพริก

005004_2

ไรขาวพริก

005004_8

เพลี้ยอ่อน

005004_11

แมลงหวี่ขาว

005004_18

หนอนเจาะผลพริก

005004_23

หนอนกินใบและผล

005004_28

คุณแสวงศิลป์ ผิวเงิน

แสวงศิลป์

คุณลักขณา วรรณศักดิ์

ลักขณา

คุณวงษ์เดือน ศรีระบุตร

วงษ์เดือน

คุณศิระ ปรางใกล้ถิ่น

ศิระ

วิธีสั่งของออนไลน์