เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ติดต่อเรา

ร่วมงานกับบริษัท

นโยบาย

คุณเลือกได้….ที่เติบโตไปกับเรา….สู่องค์กรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน….กับองค์กรที่แข็งแกร่งมีมาตรฐานระดับสากล

สายอาชีพและความก้าวหน้า

ยูนิไลฟ์พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนโดยเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารจัดการ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ (Career Management and Development) ของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

 

บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง เพื่อร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จ เราพร้อมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ด้วยแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ มุ่งมั่นสนับสนุนทุกเครื่องมือบริหารผลงานเพื่อให้คุณสามารถแสดงศักยภาพและสร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมอัตราเงินเดือนและสวัสดิการเต็มรูปแบบ เพื่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของคุณและครอบครัว

●  ปรับค่าจ้าง พร้อมโบนัสตามผลประกอบการและผลงาน
●  สวัสดิการพนักงานเต็มรูปแบบ (ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ)
●  มีการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานที่ได้มาตรฐาน เสริมสร้างทักษะ ภาวะการเป็นผู้นำ และการเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ
●  มีเป้าหมายที่จะเติบโตร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สนใจร่วมงานกับเรา

หรือ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ)
589/30-31 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศชั้น 7
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 745 7100   ต่อ 503 และ 504

ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีสาขาเกษตร
4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป
5. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– บริหารทีมงานขาย และดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าให้ตรงเป้าหมาย
– การเข้าพบและจัดประชุมเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
– ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่
– งานส่งเสริมการเกษตร ควบคุมดูแลการผลิต พืช ผัก ผลไม้และให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆ

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ
1. เพศชาย – หญิง
2. อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเกษตร
4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– รับผิดดูแลทำแปลงทดลอง
– เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
– วิเคราะห์และสรุปผลวิจัย
– เก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางการเกษตร
– ทำงานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารเห็นเหมาะสม

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย – หญิง

2. อายุ 25-30 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี ด้านศิลปะและการออกแบบ

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

5. สามารถใช้โปรแกรม Indesign,Photoshop, illustrator

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– ออกแบบกราฟฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร โบรชัวร์ คู่มือแค็ตตาล็อ แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ป้าย บอร์ด ฉลากแพ็คเกจจิ้ง ต่างๆ และ สื่อส่งเสริมการขายต่างๆ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย – หญิง

2. อายุ 22-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี

4. ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– ควบคุมดูแลยานพาหนะของบริษัทฯ
– ควบคุมดูแลเบิกจ่ายเครื่องใช้สำนักงาน
– ควบคุมดูแลเครื่องถ่ายเอกสาร
– ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายโทรศัพท์สำนักงานและคลังสาขา
– ควบคุมดูแลแม่บ้านสำนักงานใหญ่
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้

6. ขับรถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– บริหารจัดส่งสินค้า Online
– ดูแลสต็อกสินค้าหมดอายุ
– ดูแลจัดระเบียบคลังสินค้า
– ตรวจเช็คสินค้าให้ครบถ้วน
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้

6. ขับรถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– ทำการรับ – จ่าย สินค้าภายในคลังสินค้า
– ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย
– ร่วมตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมจำหน่ายทุกวัน
– ดูแลความเรียบร้อยภายในสำงานสาขา
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้

6. ขับรถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– ทำการรับ – จ่าย สินค้าภายในคลังสินค้า
– ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย
– ร่วมตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมจำหน่ายทุกวัน
– ดูแลความเรียบร้อยภายในสำงานสาขา
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้

6. ขับรถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– ทำการรับ – จ่าย สินค้าภายในคลังสินค้า
– ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย
– ร่วมตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมจำหน่ายทุกวัน
– ดูแลความเรียบร้อยภายในสำงานสาขา
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้

6. ขับรถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– ทำการรับ – จ่าย สินค้าภายในคลังสินค้า
– ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย
– ร่วมตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมจำหน่ายทุกวัน
– ดูแลความเรียบร้อยภายในสำงานสาขา
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง

2. อายุ 22-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี             

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– คีย์การซื้อสินค้าของลูกค้า
– ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า
– ควบคุมการเงินและนำส่งให้ฝ่ายบัญชี-การเงินทุกวัน
– รวบรวมเอกสารการเงินส่งให้ฝ่ายบัญชี-การเงิน
– ต้อนรับลูกค้าและแนะนำสินค้าโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้า
– ดูแลความเรียบร้อยภายในสำงานสาขา

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ


วิธีสั่งของออนไลน์
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort