เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ติดต่อเรา

ร่วมงานกับบริษัท

นโยบาย

คุณเลือกได้….ที่เติบโตไปกับเรา….สู่องค์กรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน….กับองค์กรที่แข็งแกร่งมีมาตรฐานระดับสากล

c2

สายอาชีพและความก้าวหน้า

ยูนิไลฟ์พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนโดยเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารจัดการ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ (Career Management and Development) ของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

 

บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง เพื่อร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จ เราพร้อมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ด้วยแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ มุ่งมั่นสนับสนุนทุกเครื่องมือบริหารผลงานเพื่อให้คุณสามารถแสดงศักยภาพและสร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมอัตราเงินเดือนและสวัสดิการเต็มรูปแบบ เพื่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของคุณและครอบครัว

●  ปรับค่าจ้าง พร้อมโบนัสตามผลประกอบการและผลงาน
●  สวัสดิการพนักงานเต็มรูปแบบ (ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ)
●  มีการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานที่ได้มาตรฐาน เสริมสร้างทักษะ ภาวะการเป็นผู้นำ และการเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ
●  มีเป้าหมายที่จะเติบโตร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สนใจร่วมงานกับเรา

หรือ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ)
589/30-31 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศชั้น 7
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 745 7100   ต่อ 503 และ 504

ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีสาขาเกษตร
4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป
5. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– บริหารทีมงานขาย และดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าให้ตรงเป้าหมาย
– การเข้าพบและจัดประชุมเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
– ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่
– งานส่งเสริมการเกษตร ควบคุมดูแลการผลิต พืช ผัก ผลไม้และให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆ

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ
1. เพศชาย – หญิง
2. อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเกษตร
4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– รับผิดดูแลทำแปลงทดลอง
– เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
– วิเคราะห์และสรุปผลวิจัย
– เก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางการเกษตร
– ทำงานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารเห็นเหมาะสม

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย – หญิง

2. อายุ 25-30 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี ด้านศิลปะและการออกแบบ

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

5. สามารถใช้โปรแกรม Indesign,Photoshop, illustrator

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– ออกแบบกราฟฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร โบรชัวร์ คู่มือแค็ตตาล็อ แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ป้าย บอร์ด ฉลากแพ็คเกจจิ้ง ต่างๆ และ สื่อส่งเสริมการขายต่างๆ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย – หญิง

2. อายุ 22-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี

4. ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– ควบคุมดูแลยานพาหนะของบริษัทฯ
– ควบคุมดูแลเบิกจ่ายเครื่องใช้สำนักงาน
– ควบคุมดูแลเครื่องถ่ายเอกสาร
– ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายโทรศัพท์สำนักงานและคลังสาขา
– ควบคุมดูแลแม่บ้านสำนักงานใหญ่
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้

6. ขับรถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– บริหารจัดส่งสินค้า Online
– ดูแลสต็อกสินค้าหมดอายุ
– ดูแลจัดระเบียบคลังสินค้า
– ตรวจเช็คสินค้าให้ครบถ้วน
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้

6. ขับรถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– ทำการรับ – จ่าย สินค้าภายในคลังสินค้า
– ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย
– ร่วมตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมจำหน่ายทุกวัน
– ดูแลความเรียบร้อยภายในสำงานสาขา
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้

6. ขับรถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– ทำการรับ – จ่าย สินค้าภายในคลังสินค้า
– ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย
– ร่วมตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมจำหน่ายทุกวัน
– ดูแลความเรียบร้อยภายในสำงานสาขา
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้

6. ขับรถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– ทำการรับ – จ่าย สินค้าภายในคลังสินค้า
– ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย
– ร่วมตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมจำหน่ายทุกวัน
– ดูแลความเรียบร้อยภายในสำงานสาขา
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้

6. ขับรถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– ทำการรับ – จ่าย สินค้าภายในคลังสินค้า
– ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย
– ร่วมตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมจำหน่ายทุกวัน
– ดูแลความเรียบร้อยภายในสำงานสาขา
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง

2. อายุ 22-35 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี             

4. ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

– คีย์การซื้อสินค้าของลูกค้า
– ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า
– ควบคุมการเงินและนำส่งให้ฝ่ายบัญชี-การเงินทุกวัน
– รวบรวมเอกสารการเงินส่งให้ฝ่ายบัญชี-การเงิน
– ต้อนรับลูกค้าและแนะนำสินค้าโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้า
– ดูแลความเรียบร้อยภายในสำงานสาขา

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี
4.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
5.เงินสวัสดิการมงคลสมรส
6.เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.รางวัลอายุการทำงาน
9.เครื่องแบบพนักงาน
10.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
11.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
12.สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ


วิธีสั่งของออนไลน์