เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ผลิตภัณท์
ผลิตภัณท์ยูนิไลฟ์
สารป้องกันกำจัดโรคพืช
คลอโรทาโลนิล+อะซอกซีสโตรบิน เอสซี (1 ลิตร)
ขนาด 1 ขวด ดูรายละเอียด
AV 560 | BV 220 รหัส 913294
ราคาสมาชิก ฿ 560.00
ราคาปลีก ฿ 750.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
ซับลา (1 กก.)
ขนาด 1 ซอง ดูรายละเอียด
AV 595 | BV 450 รหัส 913284
ราคาสมาชิก ฿ 595.00
ราคาปลีก ฿ 790.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
แซสซี่ (250 ซีซี)
ขนาด 1 ขวด ดูรายละเอียด
AV 560 | BV 560 รหัส 913242
ราคาสมาชิก ฿ 560.00
ราคาปลีก ฿ 990.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
ไดเมโทมอร์ฟ+แมนโคเซบ (1 กก.)
ขนาด 1 ซอง ดูรายละเอียด
AV 500 | BV 250 รหัส 913304
ราคาสมาชิก ฿ 500.00
ราคาปลีก ฿ 670.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
บิซโทร (1 กก.) แบบซอง
ขนาด 1 ซอง ดูรายละเอียด
AV 415 | BV 260 รหัส 913264
ราคาสมาชิก ฿ 415.00
ราคาปลีก ฿ 600.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
เบนเอฟ (1 ลิตร)
ขนาด 1 ขวด ดูรายละเอียด
AV 460 | BV 320 รหัส 913014
ราคาสมาชิก ฿ 460.00
ราคาปลีก ฿ 610.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
เบนเอฟ (500 ซีซี)
ขนาด 1 ขวด ดูรายละเอียด
AV 240 | BV 170 รหัส 913013
ราคาสมาชิก ฿ 240.00
ราคาปลีก ฿ 320.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
มิลล่า (1 ลิตร)
ขนาด 1 ขวด ดูรายละเอียด
AV 470 | BV 400 รหัส 913254
ราคาสมาชิก ฿ 470.00
ราคาปลีก ฿ 680.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
เมทาแลกซิล (1 กก.)
ขนาด 1 กระปุก ดูรายละเอียด
AV 420 | BV 260 รหัส 913204
ราคาสมาชิก ฿ 420.00
ราคาปลีก ฿ 580.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
ไมโครบลูคอป (1 กก.)
ขนาด 1 ซอง ดูรายละเอียด
AV 470 | BV 170 รหัส 913044
ราคาสมาชิก ฿ 470.00
ราคาปลีก ฿ 630.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
รัสโซล (500 ซีซี) ขวด PET
ขนาด 1 ขวด ดูรายละเอียด
AV 495 | BV 300 รหัส 913173
ราคาสมาชิก ฿ 495.00
ราคาปลีก ฿ 670.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
วาลิดามัยซิน (1 ลิตร)
ขนาด 1 ขวด ดูรายละเอียด
AV 195 | BV 195 รหัส 913314
ราคาสมาชิก ฿ 195.00
ราคาปลีก ฿ 260.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
อินดีฟ (500 ซีซี)
ขนาด 1 ขวด ดูรายละเอียด
AV 680 | BV 400 รหัส 913273
ราคาสมาชิก ฿ 680.00
ราคาปลีก ฿ 900.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
แอพโพช (500 ซีซี)
ขนาด 1 ขวด ดูรายละเอียด
AV 860 | BV 720 รหัส 913233
ราคาสมาชิก ฿ 860.00
ราคาปลีก ฿ 1,100.00
จำนวนสินค้า
หยิบใส่ตระกร้า
ดูเพิ่มเติม

วิธีสั่งของออนไลน์